Fashion and Life fashion show (photo)
07:53 21/02/2012
Hệ thống săn vé máy bay khuyến mãi giá rẻ. tìm vé và đặt vé máy bay trực tuyến giá rẻ nhất vé máy bay giá rẻ Vietjet khuyến mãi.

The monthly fashion show called “Fashion and Life” in HCM City was held in HCM City on the evening of February 18.

Fashion and Life fashion show (photo)

The monthly fashion show introduces spring-summer collections for the youth.

Fashion and Life fashion show (photo)

Thanh Hang is the only female model who performs designs for men

in the “PL Fashion” collection.

Fashion and Life fashion show (photo)

Thanh Thuc.

Fashion and Life fashion show (photo)

Le Trung Cuong.

Fashion and Life fashion show (photo)

Duy Nhan.

Fashion and Life fashion show (photo)

Ha Viet Dung.

Fashion and Life fashion show (photo)

Nam Thanh.

Fashion and Life fashion show (photo)

Duc Long.

Fashion and Life fashion show (photo)

Huynh Minh Dat.

Fashion and Life fashion show (photo)

Fashion and Life fashion show (photo)

Fashion and Life fashion show (photo)

Truong Tri Truc Diem.

Fashion and Life fashion show (photo)

Thu Hang.

Fashion and Life fashion show (photo)

Trang Tran.

Fashion and Life fashion show (photo)

Quynh Trang.

Fashion and Life fashion show (photo)

Kim Dung.

Fashion and Life fashion show (photo)

Trang La.

Fashion and Life fashion show (photo)

Le Trang.

Thanh Van

Source Vietnamnet

© Copyright 2011, English edition