Beautiful moments of Tet in Hoi An
15:06 23/02/2012
Hệ thống săn vé máy bay khuyến mãi giá rẻ. tìm vé và đặt vé máy bay trực tuyến giá rẻ nhất vé máy bay giá rẻ Vietjet khuyến mãi.

Below are the best works of the “Beautiful moments of New Year in Hoi An” photo contest, which closed on February 7 in the ancient town of Hoi An.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

The first-prize winning photo by Dang Duc Ke.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Firework night”, the second prize, by Truong Duy Tri.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Spring daisy”, the second prize, by Dang Duc Ke.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Spring journey” by Truong Van The, third prize.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Happiness” by Dinh Van Bang, third prize.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Early days of spring” by Dang Duc Ke.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“The ancient town in spring” by Vo Van Phi.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Happiness in erly spring” by Truong Bach Tuong.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Sightseeing on the river” by Pham Huy Thien.

 

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“For the new spring” by Le Cong Le.

Beautiful moments of Tet in Hoi An

“Welcome the New Year” by Vo Van Phi Long.

Source Vietnamnet

© Copyright 2011, English edition